Jenny Lind

Jenny Lind
Roll: Jenny Lind
Regi: Rikard Bergqvist
Soppteatern/ KulturhusetStadsteatern 2022

Läs mer här